Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 21/12/17  Hoạt động chuyên môn  281
Trường mầm non Vũ Nghĩa tổ chức " Ngày hội thể thao của bé NH 2017-2018"
 21/12/17  Hoạt động chuyên môn  283
Tổ chức dạy chuyên đề: tháng 5/2017
 21/12/17  Hoạt động chuyên môn  281
Cán bộ, giáo viên trường mầm non Vũ Nghĩa hăng say làm đồ chơi cho bé
 21/12/17  Hoạt động chuyên môn  286
Ngày 6 tháng 5 năm 2017, trường mn Vũ Nghĩa tổ chức chuyên đề tháng 5/2017
 21/12/17  Hoạt động chuyên môn  266
Ngày 7/4, trường mn Vũ Nghĩa tổ chức Ngày hội thể thao cho các bé