Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 21/12/17  Công khai  118
Báo cáo công khai các khoản thu chi ngoài năm học 2016-2017 và phương pháp xử lý các khoản dư năm chọ 2015-2016
 21/12/17  Công khai  124
1. Báo cáo thu chi ngoài năm 2016 2. Báo cáo thu chi học phí năm 2016
 21/12/17  Công khai  120
Danh sách học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hưởng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa kì I năm học 2017-2018.
 21/12/17  Công khai  122
Báo cáo kế hoạch thu - chi năm học 2017-2018
 21/12/17  Công khai  125
Danh sách học sinh xét duyệt chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa kì II NH 2016-2017
 20/12/16  Công khai  123
Báo cáo công khai các khoản thu , kế hoạch chi năm học 2016-2017
 20/12/16  Công khai  124
Danh sách học sinh được hưởng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa kì I NH 2016-2017