Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

 Trường Mầm non Vũ Nghĩa thuộc thôn Minh Hồng xã Duy Nhất huyện Vũ Thư tỉnh  Thái Bình.